Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag, den 20. juni kl. 14:00
Sted: Stupaen på Bispebjerg Kirkegård.

Vi starter med en kort Tjenresig Puja ved Stupaen. Tekster forefindes.

Dagsorden:

   1. Valg af referent
   2. Valg af stemmetællere
   3. Årsberetning. Ole Nordstrøm samt Lama Ani Ea om stupareparationen.
   4. Regnskabsaflæggelse.
   5. Godkendelse af budget.
   6. Fastsættelse af kontingent. Foreslået fortsat 200 kr. årligt.
   7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest søndag, den 6. juni.  Olefant@webspeed.dk
   1. Valg af formand. Ole Nordstrøm. Vil gerne fortsætte.
   2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lama Ani Ea og Anne Marie Jensen vil gerne fortsætte. På bestyrelsesmødet den 21. maj 2021 suppleredes bestyrelsen med David Olsen og Jette Falster. De vil gerne stille op.
   3. Valg af 2 revisorer
   4. Eventuelt
 1. Der skal lyde en STOR TAK til Lama Ani Ea og alle, der har støttet med arbejdskraft og penge til Stupaen, det er til uvurderlig stor gavn, og mange folk besøger stupaen.Husk at indbetale kontingent for året 2021, så du har stemmeret.
  Kontingentet er nedsat til 200 kr. årligt, i håbet om at man vil fortsætte med indbetaling.
  Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5321 konto nr. 0255696 eller MobilePay: 38142
  Husk at notere navn og kontingent 2021 på indbetalingen, så kassereren kan finde ud af det.

  Generalforsamlingen vil blive afholdt efter de pågældende retningslinjer for Covid 19.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen