Den buddhistiske urnehal i København

Den buddhistiske urnehal på Bispebjerg Kirkegård i København er åben for alle
buddhistiske retninger.


For at gøre brugen åben og uafhængig af enkeltpersoner, kan man direkte eller gennem en bedemand rette henvendelse til kirkegårdskontoret og bestille plads i den buddhistiske urnehal på tlf: 82 33 46 00

Urnehallen kan også benyttes af slægtninge eller andre som har et tilhørsforhold til buddhismen.Den buddhistiske urnehal er oprettet af Karmapa Trust – Sangye Tashi Ling, d. 26. august 1996.

Karmapa Trust – Sangye Tashi Ling, er en forening for den tibetanske buddhisme, og den er blevet statsanerkendt som religiøst samfund.

Hans Hellighed Gyalwa Karmapa gav navn og velsignelse til Urnehallen den 28. oktober 2012 og tegnede Buddha Aksobhya til stedet. (Se under Urnehallen)Vi kender ikke vores dødstidspunkt. Derfor er det vigtigt at forberede sig praktisk og mentalt med hensyn til sin egen og slægtninges død, således at man i sorgen er rustet til at klare de mange praktiske ting og til at handle ud fra den afdødes ønsker. Det finder du vejledning til på denne hjemmeside, som er oprettet i april 2006.