Buddhistisk bisættelse i græsareal med Stupa.

Græsareal med Stupa.

Buddhisterne fik i 2018 tildelt et græsareal på 108 m2 på Bispebjerg Kirkegård, og det støder op til den buddhistiske urnehal, og vi fik tilladelse til at bygge en stupa. Græsarealet er tildelt alle buddhister, og en urne af træ kan blive nedgravet på arealet, som også har udvidelsesmuligheder. Man betaler selv et engangsbeløb, og pladsen skal ikke fornyes som i urnehallen. Man får ikke en sten over urnen; men kirkegårdskontoret ved nøjagtigt, hvor den er nedgravet, og det kan pårørende få at vide. Græsarealet er kommet som et ønske fra flere buddhister, som hellere vil bisættes i naturen.

Alle buddhister og personer, som føler sig tilknyttet, kan blive bisat ved at henvende sig direkte til Kirkegårdskontoret, tlf.: 33 66 91 00 og eventuelt gennem en bedemand. Da det er et tilbud til alle buddhister, har Ole Nordstrøm som kirkegårdens kontaktperson fundet det rimeligt at inddrage både Karmapa Trust – Sangye Tashi Ling og Phendeling, som begge har statsanerkendelse som religiøst samfund, og derfor også har mulighed for at give medlemmerne skattefradrag for større indbetalinger til Stupaen.

Da det er kirkegården der ejer jorden, kan man kun købe eller leje jorden for en vis årrække, og da det alligevel er temmelig dyrt, har vi valgt samme ordning som de opstillede skulpturer rundt på kirkegården, at stupaen ”foræres” til kirkegården, således at vi ikke skal betale leje. Men indholdet med relikvier m.m. tilhører buddhisterne, således at vi er med på råd, hvis der sker forandringer, og vi skal også sørge for at Stupaen bliver vedligeholdt. Derfor blev Buddhistisk Bisættelses Forening, BBF oprettet. (Se dette).

I foråret 2018 besøgte H.E. Jetzyn Mindroling Khandro Rinpoche kirkegården og udpegede stedet for Stupaen og velsignede det. Da Stupaen var blevet næsten færdig, kom Benchen Lamaerne og fyldte stupaen med de mange hellige ting, og lukkede den, 12. oktober 2018 ved særlig ceremoni.

Året efter, den 9. juli 2019 kl. 14:00 kom H.E. Khandro Rinpoche igen og indviede stupaen og gav særlig indvielse. Over 100 buddhister deltog i denne ceremoni.