Buddhistisk Bisættelses Forening, BBF

Foreningen blev oprettet ved stiftende Generalforsamling, den 25. marts 2018 kl. 10:45 – 12:45.

Til bestyrelsen blev valgt: Lama Ani Ea Hiss, Ani Tenzin Drolkar/ Bodil Wellendorf, Ole Nordstrøm (formand), Lars Lindholm Nielsen (kasserer) og Steen Skovhus.

Foreningen blev stiftet for som hovedformål at varetage byggelsen og vedligeholdelsen af Stupaen på det tildelte græsareal, som er for alle buddhister og dem der føler sig tilknyttet, og at virke som forbindelsesled til Kirkegården og andre buddhister. Kirkegården har ønsket, at den direkte henvendelse kun sker gennem Ole Nordstrøm, der sammen med Lama Ani Ea har stået for varetagelsen af Urnehallen lige siden 1996.

Se Vedtægterne for BBF.

Efter Generalforsamlingen den 22. marts 2019, er bestyrelsen konstitueret således:

Lama Ani Ea Hiss, Ole Nordstrøm (formand), Steen Skovhus (kasserer), Anne Marie Jensen (sekretær), Hans Jørgen Hansson (næstformand).

Under eventuelt kom der disse vigtige bemærkninger:

De økonomiske omkostninger ved en begravelse er en opgave for den afdødes dødsbo, og de efterladte står selv for at kontakte en Lama og arrangere nedsætning af urne.

Udlevering af urne foregår via bedemand.

På Bispebjerg Kirkegård er det muligt at overvære kremeringen.

Ved bisættelse kan det evt. være en god ide af hensyn til de pårørende kan man efter eget ønske vælge sange der er passende for både buddhister og kristne.

Hvis der er for mange til at man kan være i Søndre Kapel på Bispebjerg, kan man bruge Vestre Kirkegård. (Man kan også bruge et andet kapel eller en kirke.)

Det er en god ide at nedskrive, hvad man ønsker, der skal ske ved ens egen død og bisættelse.

Ved dødsfald kan man lave en ceremoni ved stupaen (dog uden kiste) eller i krematoriet.

Bøger, thankaer og andre buddhistiske genstande kan ved død afleveres/testamenteres til den organisation, som man føler sig tilknyttet til, og de vil så sørge for, at det kommer videre til passende sted.

Indmeldelse til foreningen sker ved at indbetale kontingent til foreningens bankkonto og noter, indmeldelse og samtidig sende besked til kasseren med navn, adresse og e-mail:

Kontingentet er for 2019: 300 kr. I 2020 sænkes kontingentet til 200 kr. årligt.

Tilmelding til BBF - Join BBF

Arbejdernes Landsbank:  5321     02 55 696

Eller med Mobile Pay: 38142

Kasserer:  Steen Skovhus

Bønner ved dødsfald: Ved særlig henvendelse til foreningen i forbindelse med dødsfald, kan foreningen være behjælpelig med at informere en Rinpoche om særlige bønner og evt. phowa. Det forventes, at man indbetaler en donation til de implicerede lamaer og Rinpoche på f.eks. 2.000 kr., og indbetalingen øremærkes til dette.  Henvendelsen, som gerne skal ske hurtigt, kan foretages til:
Lama Ani Ea:  aniea7@gmail.com  Mobil nr. 42 72 91 96