Stupaen

Stupaen på Bispebjerg Kirkegård
Stupaen på Bispebjerg Kirkegård

Stupaens symbolik. Af Tenga Rinpoche

Stupaen har 37 trin med de 37 oplysnings faktorer for at nå fuld erkendelse. Kalachakra meditationen starter med at beskrive, at alle levende væsener har grund-naturen (kaldet Buddha-naturen) og alle levende væsener – mennesker, dyr og åndelige væsener har derfor alle mulighed for at nå den fulde erkendelse gennem visdom og kærlighed. Denne natur er den kære lighed, kærlighed. En stupa bygges med ønsket om fred og harmoni, og i stupaen er indmuret relikvier fra oplyste mestre.

Reinkarnation

Den tibetanske yogi, Hans Hellighed Karmapa, var den første i år 1.110 år, der efter at have opnået fuld erkendelse, lovede at blive genfødt som menneske for at gavne alle levende, både mennesker, dyr og åndelige væsener. Den 2. Karmapa var kejseren af Kinas rådgiver og Marco Polo skriver om Karmapa, hvordan han kunne udrette mirakler. Den 3. Karmapa udformede det astrologiske system i Kalachackra, som stadig bruges i Tibet og Kina. Den 16. Karmapa førte i 1974 buddhismen til Danmark, det første land i Vesten.

Buddha og de erkendte mestre, som også kaldes Tulku eller Rinpoche, fortæller om karma, om årsag og virkning, hvordan vores tanker og handlinger fører til de tilstande og hændelser, som vi skal igennem. Ved rene mennesker kan karma virke hurtigt, så den bliver tydeligere at se, og for andre viser den sig ofte først i kommende inkarnationer. Mange ting kan virke uretfærdigt, hvis man ikke ser det i en større og dybere sammenhæng.

Erkendelsesstupa

Der findes 8 forskellige slags stupaer, den beskrevne er en Erkendelsesstupa. Der er også forskellige beskrivelser af stupaens trin, og nogle er mere uddybende. Min lærer, Tenga Rinpoche gav forklaringer på en fuldmånenat ved Rødby, efter at den første stupa i Danmark var blevet bygget under hans ledelse og indvielser. Efter nogle af indvielserne fulgte et kæmpe regn og tordenvejr.

Løvetronen (Jordelementet)

 1. de 4 visdomme: Spejllignende visdom, udjævnende visdom, skelnende visdom, altudførende visdom.
 2. Essensen af alle fænomener er tomhed.
 3. Tomheden er uden begreber.
 4. Tomheden er altgennemtrængende. (Frydefuld)                                                                                                                        
 5. Løvetronen og de 4 objekter for opmærksomhed: (platformen og symboliserer de 10 dyder).

Legemet, følelserne, sindet og de ydre fænomener.

 • Lotussædet symboliserer Samsaras renselse.
 • De 4 umålelige opmærksomheder. (pkt. 7 – 13 indeholder de 35 årsager)
 • De 4 ting som skal fokuseres på: a) Angre de ting som man allerede har gjort. b) undlade at gøre nye negative ting. c) Lade positive ting opstå. d) forøge de positive ting, der allerede eksisterer.
 • De 4 mirakuløse ben i meditationsfordybelse: Trang, flid, sindets visdom, undersøge og udforske.
 • De 5 kræfter: Åbenhed, flid, opmærksomhed, meditationsfordybelse og indsigt.
 • De 5 opnåelser er fuldendelsen af de 5 kræfter, og er basis for vasen oven over.

 Vasen (Vandelementet)

 1. De 7 erkendelseselementer: Fuldkommen opmærksomhed, – undersøgelse af fænomener, – flid, – glæde, – ubesværethed, – meditativ fordybelse og fuldkommen ligevægt.
 2. Den 8 foldige vej: Årsag, rette anskuelse, – opfattelse, – tale, – handlemåde, – levemåde, – bestræbelse, – opmærksomhed og rette samadhi (meditationsfordybelse).
 3. Lotuskrans. Det lille nirvana.

Visdoms kranse (Ildelementet)

 1. Viden om: hvad handlinger fører til.
 2. Viden om handlingers fulde modning.
 3. Viden om væseners temperament.
 4. Viden om væseners ønsker.
 5. Viden om de mange veje.
 6. Viden om væseners evner.
 7. Viden om helt ren samadhi.
 8. Viden om tidligere tilstande (reinkarnation).
 9. Viden om Gudevisionen.
 10. Viden om hvordan urenheder udryddes.
 11. Fuld oplysning om følelse.
 12. Fuld oplysning om Sind.
 13. Fuld oplysning om fænomener.
 14. Parasollen: 4 slags frygtløshed: Frygtløs bekendelse af hans fulde erkendelse, frygtløs afværgen af alle forhindringer, viser frygtløs Vejen, og viser frygtløs ophøret.
 15. Guirlanderne, der går ned fra parasollen symboliserer de 18 kvaliteter: For den værdige er der ingen fejltagelser, ingen sladder, ingen forglemmelser, ingen mental bevægelse, ingen forskellige begreber, ingen ligegyldig neutralitet. Hans stræben, flid hukommelse, rene og uplettede visdom, vedvarende, fuldkomne befrielse og alvidende vision af transendental, oprindelig visdom formindskes ikke. Hans 3 handlinger (med legeme, tale og sind) forudgås og ledsages af oprindelig visdom, og hans viden omfatter vedvarende, uhindret og udstrakt de tre tider. (fortid, nutid, fremtid).
 16. De 5 visdomme.

Måne og Sol (Luftelementet)

 • Måne og sol. Fjerner uvidenhedens mørke.

Ønskejuvelen. (Space/Rum)

 • Ønskejuvelen. Aktiviteten der er til gavn for både en selv og andre og renser alt fordi vi er forbundne. Ofrer man til den, opbygger man fortjeneste for både sig selv og andre, og den opfylder ønsket om at opnå Mahamudras fulde erkendelse.